Корпоративно управление

Росица Велкова

Директор "Стратегически анализи и прогнози"


Росица Велкова е част от екипа на ПОК "Доверие" от 2023 г. Има магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). 

 

През 1993 г. постъпва на работа в Министерството на финансите, започвайки от младши експерт и впоследствие достигайки до най-високото ниво в йерархията - поста министър. От април 2000 г. до април 2001 г. заема длъжността заместник-председател на Държавна агенция за осигурителен надзор. Кариерното й развитие продължава в Министерството на финансите, където е началник на дирекция "Държавни разходи" и има два периода като заместник-министър (2017 г. и 2021-2022 г.). За кратко е председател на съвета на директорите на НДК (2021 г.). От август 2022 г. до юни 2023 г. е финансов министър на Република България. 

 

В периода 2008-2009 г. е финансов експерт на Република България в ЮНЕСКО. 

 

Има множество допълнителни професионални квалификации в сферите на държавния бюджет; пазарната икономика, организирана от МВФ; частните пенсионни фондове и реформа в социалното осигуряване; устойчиво икономическо развитие; държавен контрол на разходите и др.