Корпоративно управление

Румяна Сотирова

Директор Дирекция “Управление на външни канали за продажби на пенсионни продукти”


Д-р Румяна Сотирова е родена в София и е възпитаник на 114 гимназия с преподаване на английски език. Завършва специалност "Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт и защитава докторска степен по икономика от Руската академия на науките. Последователно завършва The University of Arizona Professional Development Program in Business Management and Economics (1991-1992) и Pew Economic Freedom Fellows Program на Georgetown University, School of Foreign Service (1993).

 

Професионалната кариера на д-р Сотирова преминава през Центъра по външна търговия и конюнктура на международните пазари (научен сътрудник) и Министерство на търговията (началник управление "Насърчаване на износа"). През 1997 г. се присъединява съм екипа на ING Bank в София като главен икономист. След стартирането на пенсионната реформа в България и въвеждането на допълнителното социално осигуряване, д-р Сотирова фокусира своите професионални усилия в развитието и утвърждаването на капиталовия пенсионен модел в България.

 

През 2001 г. заема позицията Началник отдел "Корпоративни продажби" в Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество. От 2002 до септември 2009 г. е изпълнителен директор на Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество, с ресор продажби. От 2010 до 2022 г. е изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания "ДСК-Родина" с ресор продажби и канали на дистрибуция. През този период е развит най-активният банков канал за продажби на пенсионни продукти. 

 

От м. октомври 2023 г. д-р Сотирова е директор Дирекция "Управление на външни канали за продажби на пенсионни продукти" в ПОК  "Доверие".