За осигурени лица
Специални програми и услуги за клиентите на ПОК "Доверие"
 • Моето Доверие - дигитални услуги

  Проверка на средствата по личната Ви сметка (партида);

  Проверка на доходност

  Проверка на редовността на постъпване на осигурителните Ви вноски

  Актуализация на лични данни и упражняване на права съгласно GDPR

  Присъединяване към фондовете на ПОК "Доверие"

  Подаване на заявление за получаване на средства

  Персонален пенсионен калкулатор

 • Пенсионни консултации

  За постигане на оптимален пенсионен доход.

  За взимане на най-добро финансово решение непосредствено преди пенсиониране, за клиенти на УПФ и ППФ.

  При взаимодействие с НОИ и КФН, по отношение на пенсионното осигуряване

  При злоупотреба с лични данни или нарушени права, свързани с пенсионното осигуряване.

  За въпроси, свързани с пенсионното осигуряване, работи 24-часов консултантски център на тел. 0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер).

 • Комплимент от Доверие

  Преференциални условия и цени на стоки и услуги, предоставени от наши партньори.

  Информация за фирмите и техните предложения можете да намерите тук.

 • Повече от Доверие

  • "Дни на доверието" - срещи на работното място с осигурени лица за информация относно пенсионното осигуряване.
  • Тримесечни извлечения от индивидуалната партида по e-mail.
  • "Пенсионен дневник" - тримесечна информация за преведените средства от работодател, сключил договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на неговите служители.
  • On-line информация за процеса по прехвърляне за бъдещи клиенти на компанията.
 • Превод на вноски чрез банкомат

  Вече може да правите вноски за доброволно пенсионно осигуряване и чрез банкоматите на ОББ. Тази възможност е напълно безплатна за всички клиенти на "Доверие", които искат да спестят време и усилия за превеждане на вноските по банков път. Единственото условие е да имате дебитна или кредитна карта Maestro или Борика.

  Как става плащането на доброволните вноски през банкомат?

  • поставете картата си;
  • изберете меню “Други услуги”;
  • отидете на подменю “Финансови институции” и изберете “Вноски в ДПФ Доверие”;
  • въведете своето ЕГН;
  • напишете размера на вноската и ПИН кода на картата;
  • операцията е завършена, когато получите извлечение от транзакцията.
 • Край
 • За осигурени лица