Да поговорим спокойно в бъдеще време

Виж повече

Пенсии от УПФ между 10 и 15 всеки месец

Виж повече

Карта с инвестиции

Виж повече

Комплимент от Доверие

Виж повече

Виена Иншурънс Груп

Виж повече

Корпоративна социална отговорност

Виж повече

Калкулатори УПФ
Дата на раждане:
Пол:

%

%

Дата на раждане:
Пол:
 • Доходност и риск

  Проверете какъв риск е поет при управлението на Вашите средства

  Виж повече
 • Как инвестираме Вашите спестявания

  Инвестиционни политики на УПФ, ППФ и ДПФ

  Виж повече
 • Карта с инвестиции

  Проверете в кои компании, държави и класове активи са инвестирани Вашите пари

  Виж повече
Стойност на дял
Към дата: 02.12.2021 г.

Следете ежедневно каква е доходността на Вашите пенсионни спестявания

 • 1.84240 лв.

  УПФ

 • 1.87943 лв.

  ППФ

 • 1.99417 лв.

  ДПФ

Курортен комплекс Албена
Преференциални условия през 2021 г.

За клиенти на ПОК "Доверие" в курортен комплекс Албена.

Виж повече

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
Отстъпка за клиентите на ПОК "Доверие"

10% от цената по всички видове застраховки, с изключение на задължителните такива, при представяне на регистрационен талон /членска карта/ на ПОК "Доверие".

 

виж повече

Бъдещето може да се промени
ДПФ "Доверие":

Години на осигуряване:

г.

Средногодишна нетна доходност:

%

Доходност за периода на изплащане на пенсията:

%