Инвестиционен екип

ПОК "Доверие"

Мирослав Маринов, Изпълнителен директор

 

Започва работа като финансов аналитик в дирекция "Финанси и счетоводство" на ПОК "Доверие" през 1999 г. Избран е за служител на Компанията сред над 200 кандидати, явили се на интервю за длъжността по време на "Дни на кариерата - 1999 г.", организирани от AISECK-България. В началото на 2000 г. е назначен за Вътрешен одитор, от месец април 2001 г. е директор на дирекция "Финанси, счетоводство и инвестиции", а от септември 2008 е Заместник главен изпълнителен директор и Главен финансов директор. В началото на 2012 г. е избран за Член на УС на ПОК "Доверие". А по-късно през същата година - и за Изпълнителен директор на Компанията. Завършва висшето си образование в УНСС със степен Магистър, специализация "Корпоративни финанси". Преди да започне работа в ПОК "Доверие" има натрупан опит като брокер недвижими имоти и Capital markets assistant manager. Притежава сертификат за Инвестиционен консултант, издаден от Комисия за финансов надзор (КФН).

 

Иво Захариев, Главен финансов директор

Присъединява се към екипа на ПОК „Доверие", като Главен финансов директор в средата на 2012 г. Преди това е натрупал десет годишен опит в областта на управлението на активите на пенсионните фондове в две от най-големите пенсионни компании на пазара. Завършил е бакалавърска степен по „Международни финанси и търговия" в Portsmouth University UK, магистърската си степен по „Финанси" е придобил в Стопанска Академия „Д.А. Ценов", Свищов. Има сертификат за Инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор.

 

Атанас Тотков, Финансов анализатор

Работи в областта на управление на активи от 2008 г. и има натрупан над 11 години опит в сферата на финансовите пазари. През професионалната си кариера работи основно в областта на управлението на активи на големи институционални клиенти и специализира в анализ и сделки с инструменти на паричния пазар, държавен и корпоративен дълг. Завършва висшето си образование, със степен Магистър по "Финанси и банково дело", в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Сертифициран Инвестиционен консултант от КФН, издържал успешно Level II в Програмата на CFA Institute.

 

Красимир Петков, Главен портфолио мениджър 

Завършва висшето си образование със степен Магистър по "Счетоводство и контрол" в УНСС. През професионалната си кариера натрупва опит в областта на счетоводството, финансовия анализ и управлението на риска, като заема управленски позиции в няколко дружества. Сертифициран Финансов риск мениджър (FRM) от GARP, Сертифициран инвестиционен консултант от КФН, Сертифициран финансов аналитик (CFA Charterholder).

 

Иван Балтов, Главен финансов анализатор

Работи в ПОК "Доверие" АД от 2005 година. Преди да се присъедини към Компанията, работи като главен експерт в Комисия за финансов надзор (КФН) и повече от 10 години като зам. гл. счетоводител и в отдел Инвестиции на друга пенсионно осигурителна компания, както и в отдел Инвестиции и застрахователни резерви на застрахователни компании. Възпитаник на УНСС. Има допълнителни квалификации по "Финансов анализ", "Управление на портфейли" и др.

DV ASSET MANAGEMENT

Боян Миленков, FRM, Ръководител отдел "Управление на портфейли"

Боян Миленков е лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа към Комисията за финансов надзор, също така и Финансов рикс мениджър (FRM Charter Holder). Има опит като валутен дилър, брокер на ценни книжа,  както и в управлението на портфейли от ценни книжа в различни банкови и небанкови финансови институции у нас. През последните 10 години надгражда своя експертен опит в управлението на риска в две от водещите пенсионни компании в България.

Към екипа на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД се присъединява през октомври 2018 г.

  • Край
  • Инвестиционен екип