Проверка на доходност

Изберете фонд:
Изберете период:

Калкулирането на доходността се извършва въз основа на данните за стойността на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, публикувани от Комисията за финансов надзор (КФН) https://ekfn.fsc.bg/units.asp

Калкулаторът дава  възможност да се изчисли доходността за избран от Вас период, след 01.07.2004 г. Полученият резултат е само за Ваша информация и не може да бъде сравняван с официално публикувани данни, освен ако не се избере период, съвпадащ с този, за който КФН публикува такива данни.

 

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано. За ДПФ "Доверие" и ППФ "Доверие" не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

  • Край
  • Проверка на доходност