Акционери

Юридически лица, акционери на пенсионно осигурителна компания “Доверие” АД, с пряко участие в капитала:

Наименование на юридическото лицеБрой акцииДял в %
1ATBIH GmbH12 392 32682,59
2IFC INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION1 498 9169,99
3СДРУЖЕНИЕ “КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ”1 025 1146,83
4СДРУЖЕНИЕ “СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “МЕТАЛИЦИ”16 2960,11
5“ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД2 1710,01
6“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД29 4440,20
7СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА (ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ)”9 0010,06
8СДРУЖЕНИЕ “ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ-КНСБ”6 3990,04
9СДРУЖЕНИЕ “НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”11 5000,08
10СДРУЖЕНИЕ “ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”10 9960,07
11СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ”20000,01

 

 

ATBIH GmbH е сто процента собственост на австрийския застраховател Виена Иншурънс Груп, който по този начин непряко притежава мажоритарния пакет акции на ПОК „Доверие“ АД.