Акционери

Юридически лица, акционери на пенсионно осигурителна компания “Доверие” АД, с пряко участие в капитала:

Наименование на юридическото лицеБрой акцииДял в %
1ATBIH GmbH13 891 24292,58
2СДРУЖЕНИЕ “КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ”1 025 1146,83
3СДРУЖЕНИЕ “СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “МЕТАЛИЦИ”16 2960,11
4“ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД2 1710,01
5“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД29 4440,20
6СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА (ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ)”9 0010,06
7СДРУЖЕНИЕ “ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ-КНСБ”6 3990,04
8СДРУЖЕНИЕ “НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”11 5000,08
9СДРУЖЕНИЕ “ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”10 9960,07
10СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ”20000,01

 

 

ATBIH GmbH е сто процента собственост на австрийския застраховател Виена Иншурънс Груп, който по този начин непряко притежава мажоритарния пакет акции на ПОК „Доверие“ АД.