Годишни финансови отчети и справки

Годишен финансов отчет (ГФО) за 2022 г.

ПОК "Доверие"

 

Финансов отчет, доклад за дейността на ПОК „Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2022 г. (Публикувано на 31.03.2023 г.)

 

Предложение за разпределение на печалбата на ПОК "Доверие" за 2022 г. (Публикувано на 03.04.2023 г.)

   

Универсален пенсионен фонд "Доверие" 

 

Финансов отчет, доклад за дейността на УПФ „Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2022 г. (Публикувано на 31.03.2023 г.)

 

 

Професионален пенсионен фонд "Доверие"

 

Финансов отчет, доклад за дейността на ППФ „Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2022 г. (Публикувано на 31.03.2023 г.)

 

Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

   

Финансов отчет, доклад за дейността на ДПФ „Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2022 г. (Публикувано на 31.03.2023 г.)

  

 

 Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Доверие"

   

Финансов отчет, доклад за дейността на ФИПП "Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2022 г. (Публикувано на 31.03.2023 г.)

   

Фонд за разсрочени плащания "Доверие"

   

Финансов отчет, доклад за дейността на ФРП "Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2022 г. (Публукивано на 31.03.2023 г.)

 

  • Край
  • Годишни финансови отчети и справки