Годишни финансови отчети и справки

Годишен финансов отчет (ГФО) за 2023 г.

ПОК "Доверие"

 

Финансов отчет, доклад за дейността на ПОК „Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2023 г. (03.04.2024 г.)

 

Предложение за разпределение на печалбата на ПОК "Доверие" за 2023 г. (05.06.2024 г.)

   

Решение за разпределение на печалбата на ПОК "Доверие" за 2023 г. (01.07.2024 г.)

   

Универсален пенсионен фонд "Доверие" 

 

Финансов отчет, доклад за дейността на УПФ „Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2023 г. (03.04.2024 г.)

 

 

Професионален пенсионен фонд "Доверие"

 

Финансов отчет, доклад за дейността на ППФ „Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2023 г. (03.04.2024 г.)

 

Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

   

Финансов отчет, доклад за дейността на ДПФ „Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2023 г. (03.04.2024 г.)

  

 

 Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Доверие"

   

Финансов отчет, доклад за дейността на ФИПП "Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2023 г. (03.04.2024 г.)

   

Фонд за разсрочени плащания "Доверие"

   

Финансов отчет, доклад за дейността на ФРП "Доверие" и Одиторски доклад на "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ЕООД и "Кроу България Одит" ЕООД към 31.12.2023 г. (03.04.2024 г.)

 

  • Край
  • Годишни финансови отчети и справки