Портфейли

Актуална структура на инвестиционния портфейл към края на всяко тримесечие - поотделно за всеки управляван от дружеството пенсионен фонд по образец съгласно приложения № 13 – 14 от „Наредба 61 на КФН за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества“. Портфейлите по приложение 12 можете да видите тук

 

2020 година

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на II тримесечие на 2020 г.

 
1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти
в дългови ценни книжа
обем и структура на инвестициите по активи
  


ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти
в дългови ценни книжа
обем и структура на инвестициите по активи
 

 
УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите 

  

в дялови ценни книжа по емитенти
в дългови ценни книжа

обем и структура на инвестициите по активи

 

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на I тримесечие на 2020 г.

 
1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите


 

в дялови ценни книжа по емитенти
 в дългови ценни книжа

обем и структура на инвестициите по активи
 

 
ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите 

 

в дялови ценни книжа по емитенти
в дългови ценни книжа 
обем и структура на инвестициите по активи
 


УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти 

в дългови ценни книжа 
обем и структура на инвестициите по активи

 

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на месец януари 2020 г.

 

ДПФ "Доверие" - месечен анализ за януари 2020 г.

ППФ "Доверие" - месечен анализ за януари 2020 г.

УПФ "Доверие" - месечен анализ за януари 2020 г.