Кариери Детелинка

Кариери

 

Хората са най-важния капитал за една компания и затова в ПОК „Доверие“ инвестираме в това да създадем компетентни, мотивирани, целеустремени, лоялни и отдадени на своята работа професионалисти.

 

Знаем, че всеки един със своята индивидуалност, амбиции, грешки и успехи вгражда своя образ в този на Компанията и така тя расте и се развива отворена и открита, подложена на ежедневната оценка на държавните органи, финансовите пазари, конкурентите, акционерите, клиентите и цялото общество. 

Когато изберете ПОК "Доверие", Вие:

 • Ставате част от водеща финансова институция с традиции и дългогодишна история;
 • Присъединявате се към екип, в който личното мнение, индивидуалност и градивни идеи се поощряват и ценят;
 • Получавате възможност за работа в модерна работна среда, използвайки последните постижения на технологиите за правене на бизнес, прилагайки най-успешните международни практики;
 • Сами определяте възможностите за Вашето развитие, в зависимост от индивидуалната Ви амбиция, представяне и резултати.

 

"Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си!"

 

 

 

Свободни позиции
 • Мениджър "Продажби" - София

  За офисите на Компанията в град София търсим личности за позицията Мениджър "Продажби"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

   

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

   

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

   

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Мениджър "Продажби" - Пловдив

  За офисите на Компанията в град Пловдив търсим личности за позицията Мениджър "Продажби"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

   

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

   

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Мениджър "Продажби" - Варна

  За офисите на Компанията в град Варна търсим личности за позицията Мениджър "Продажби"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Мениджър "Продажби" - Бургас

  За един от офисите на Компанията в град Бургас търсим личности за позицията Мениджър "Продажби"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Директор Областен офис Видин - по заместване за 3 г.

  Поради разширяване и обновяване на търговската структура на Компанията, във връзка с дигитализацията на продажбите и необходимостта от специализирани умения, за офиса на Компанията в гр. Видин търсим личност за позицията Директор Областен офис Видин

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - минимум 3 години; 
  • Опит в създаването и управлението на търговски екипи - минимум 2 години;
  • Висше образование;
  • Опит във воденето на преговори и презентации;
  • Опит с приложни софтуерни продукти и бизнес бази данни;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби; 
  • Свидетелство за управление на МПС. 

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Управление на екип от търговци в рамките на региона;
  • Обучение и развитие на служителите от търговския екип;
  • Поставяне на цели (таргети) на екипа и активно взаимодействие с цел постигането на заложените цели;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти; 
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти);
  • Активно взаимодействие със служителите в офиса с цел постигане на заложените цели; 
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на областта. 

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.
  • Позицията е по заместване за период от 3 г.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Мениджър "Продажби" - Стара Загора

  За офиса на Компанията в Стара Загора търсим личности за позицията: Мениджър "Продажби"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Мениджър "Продажби" - Благоевград

  За офиса на Компанията в Благоевград търсим личности за позицията Мениджър "Продажби"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Директор Областен офис Велико Търново

  Поради разширяване и обновяване на търговската структура на Компанията, във връзка с дигитализацията на продажбите и необходимостта от специализирани умения, за офиса на Компанията в гр. Велико Търново търсим личност за позицията Директор Областен офис Велико Търново

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - минимум 3 години; 
  • Опит в създаването и управлението на търговски екипи - минимум 2 години;
  • Висше образование;
  • Опит във воденето на преговори и презентации;
  • Опит с приложни софтуерни продукти и бизнес бази данни;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби; 
  • Свидетелство за управление на МПС. 

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Управление на екип от търговци в рамките на региона;
  • Обучение и развитие на служителите от търговския екип;
  • Поставяне на цели (таргети) на екипа и активно взаимодействие с цел постигането на заложените цели;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти; 
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти);
  • Активно взаимодействие със служителите в офиса с цел постигане на заложените цели; 
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на областта. 

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Ръководител на териториално представителство в град Севлиево

  За представителството на Компанията в гр. Севлиево търсим служител за позицията "Ръководител на териториално представителство"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти; 
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Опит в идентифицирането и разработването на успешни канали за продажби;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office; 
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби.

   

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Изпълнение на план за продажби и ежемесечното му отчитане;
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Обезпечава качествено обслужване на клиентите на Компанията; 
  • Oбработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите и обслужването на клиенти; 
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града.

   

  Специфични задължения на позицията:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива; 
  • Отговаря на запитвания на Клиенти, лично или по телефона; 
  • Изготвяне на справки, необходими на клиентите на ПОК „Доверие”.

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес; 
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Директор Областен офис Плевен

  Поради разширяване и обновяване на търговската структура на Компанията, във връзка с дигитализацията на продажбите и необходимостта от специализирани умения, за офиса на Компанията в гр. Плевен търсим личност за позицията Директор Областен офис Плевен

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - минимум 3 години; 
  • Опит в създаването и управлението на търговски екипи - минимум 2 години;
  • Висше образование;
  • Опит във воденето на преговори и презентации;
  • Опит с приложни софтуерни продукти и бизнес бази данни;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби; 
  • Свидетелство за управление на МПС. 

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Управление на екип от търговци в рамките на региона;
  • Обучение и развитие на служителите от търговския екип;
  • Поставяне на цели (таргети) на екипа и активно взаимодействие с цел постигането на заложените цели;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти; 
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти);
  • Активно взаимодействие със служителите в офиса с цел постигане на заложените цели; 
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на областта. 

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Директор Областен офис Монтана - по заместване за 3 г.

  Поради разширяване и обновяване на търговската структура на Компанията, във връзка с дигитализацията на продажбите и необходимостта от специализирани умения, за офиса на Компанията в гр. Монтана търсим личност за позицията Директор Областен офис Монтана

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - минимум 3 години; 
  • Опит в създаването и управлението на търговски екипи - минимум 2 години;
  • Висше образование;
  • Опит във воденето на преговори и презентации;
  • Опит с приложни софтуерни продукти и бизнес бази данни;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби; 
  • Свидетелство за управление на МПС. 

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Управление на екип от търговци в рамките на региона;
  • Обучение и развитие на служителите от търговския екип;
  • Поставяне на цели (таргети) на екипа и активно взаимодействие с цел постигането на заложените цели;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти; 
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти);
  • Активно взаимодействие със служителите в офиса с цел постигане на заложените цели; 
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на областта. 

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.
  • Позицията е по заместване за период от 3 г.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Мениджър "Проджаби" - Смолян

  За офиса на Компанията в град Смолян търсим личности за позицията Специалист "Продажби".

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Мениджър "Продажби" - Сливен

  За офиса на Компанията в град Сливен търсим личности за позицията Мениджър "Продажби"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Мениджър "Продажби" - Враца

  За офиса на Компанията в град Враца търсим личности за позицията Мениджър "Продажби"

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - 2 години;
  • Висше образование;
  • Oпит във воденето на преговори и презентации;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби;
  • Свидетелство за управление на МПС е предимство.

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти;
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти) и обслужване на действащите такива.
  • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Заместник директор "Дигитални продажби" Добрич - по заместване за 3 г.

  За офиса на Компанията в гр. Добрич търсим личност за позицията Заместник директор "Дигитални продажби" - по заместване за 3 г.

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - минимум 2 години; 
  • Опит в създаването и управлението на търговски екипи;
  • Висше образование;
  • Опит във воденето на преговори и презентации;
  • Опит с приложни софтуерни продукти и бизнес бази данни;
  • Много добри познания за MS Office и/или Open office; 
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби; 
  • Свидетелство за управление на МПС. 

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти; 
  • Осъществяване на взаимодействие със стратегически партньори по дигиталните продажби и разработване на нови подходи и канали за дигитални продажби;
  • Подпомагане на Директора на офиса в процеса по управление на екипа от търговци в офиса;
  • Активно участие в обучението и развитието на служителите от търговския екип;
  • Активно взаимодействие със служителите в офиса с цел постигане на заложените цели; 
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите. 

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.
  • Позицията е по заместване за период от 3 г.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Директор Областен офис Кюстендил - по заместване за 3 г.

  Поради разширяване и обновяване на търговската структура на Компанията, във връзка с дигитализацията на продажбите и необходимостта от специализирани умения, за офиса на Компанията в гр. Кюстендил търсим личност за позицията Директор Областен офис Кюстендил

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - минимум 3 години; 
  • Опит в създаването и управлението на търговски екипи - минимум 2 години;
  • Висше образование;
  • Опит във воденето на преговори и презентации;
  • Опит с приложни софтуерни продукти и бизнес бази данни;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби; 
  • Свидетелство за управление на МПС. 

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Управление на екип от търговци в рамките на региона;
  • Обучение и развитие на служителите от търговския екип;
  • Поставяне на цели (таргети) на екипа и активно взаимодействие с цел постигането на заложените цели;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти; 
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти);
  • Активно взаимодействие със служителите в офиса с цел постигане на заложените цели; 
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на областта. 

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.
  • Позицията е по заместване за период от 3 г.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл

 • Директор Областен офис Враца

  Поради разширяване и обновяване на търговската структура на Компанията, във връзка с дигитализацията на продажбите и необходимостта от специализирани умения, за офиса на Компанията в гр. Враца търсим личност за позицията Директор Областен офис Враца

  Подходящият кандидат за позицията притежава:

  • Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти - минимум 3 години; 
  • Опит в създаването и управлението на търговски екипи - минимум 2 години;
  • Висше образование;
  • Опит във воденето на преговори и презентации;
  • Опит с приложни софтуерни продукти и бизнес бази данни;
  • Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желание за активни продажби; 
  • Свидетелство за управление на МПС. 

  Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

  • Управление на екип от търговци в рамките на региона;
  • Обучение и развитие на служителите от търговския екип;
  • Поставяне на цели (таргети) на екипа и активно взаимодействие с цел постигането на заложените цели;
  • Активно осъществяване на продажби на пенсионните услуги, на индивидуални и корпоративни клиенти; 
  • Активно търсене, привличане и обучение на нови осигурителни посредници (агенти);
  • Активно взаимодействие със служителите в офиса с цел постигане на заложените цели; 
  • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
  • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на областта. 

  На одобрения кандидат Компанията ще предложи:

  • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на пенсионното осигуряване;
  • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
  • Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
  • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система и социален пакет включващ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Допълнително здравно застраховане, Застраховка живот и др.

   

  Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия дългогодишен успех, моля, изпратете мотивационно писмо, CV и актуална снимка.

   

  Само кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

   

  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си ПОК „Доверие“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Пълна информация за защитата на личните данни в ПОК „Доверие“, можете да намерите на интернет страницата на Компанията.


  Кандидатствай
  Избери

  * Избери .PDF или .Doc файл

  Избери

  * Избери .JPG файл