Инвестиционни политики

Инвестиционни политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване управлявани от ПОК "Доверие" АД - в сила от 28 април 2020 г., изменени с решение на УС на ПОК "Доверие" АД от 31.10.2022 г.:

 

 

  • Край
  • Инвестиционни политики