Инвестиционни политики

Инвестиционни политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване управлявани от ПОК "Доверие" АД - в сила от 28 април 2020 г.:

 

 

Инвестиционни политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване управлявани от ПОК "Доверие" АД - в сила до 28 април 2020 г.:

 

 

Инвестиционни политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване управлявани от ПОК "Доверие" АД - в сила до 22 април 2019 г.:

 

  

  • Край
  • Инвестиционни политики