Корпоративно управление

Надзорен съвет
 • Петер Хьофингер Председател

  Учи право в Университета Лувен-ла Нов (Белгия) и Виенския университет, от който има магистърска степен. Той е член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп от януари 2009 г.

  От 2003 г. до 2008 г. е член на Управителния съвет на Donauversicherung, отговарящ за продажбите и маркетинга. Преди това е международно ангажиран извън групата, като изпълнителен директор или член на управителния съвет на компании в Унгария, Чехия и Полша.

  През 2018 г. е удостоен със степен доктор honoris causa (Dr.h.c) от Икономическа академия Д. А. Ценов, България за приноса му в развитието на застрахователната индустрия в България. Женен е и има четири деца.

  Във Виена Иншурънс Груп той отговаря за груповия корпоративен бизнес, презастраховане и Виена Интернешънъл Андеррайтери (VIU) в страните Албания и Косово, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия, Унгария, Беларус, балтийските държави.

 • Гералд Вебер

  Завършил е бизнес икономика в „Карл Франценс Университет" в Грац. Към момента е Управител на ‘‘VIG Real Estate'' ООД (Австрия) и ‘'VIG-CZ Real Estate'' ООД (Австрия) и Прокурист на ‘'Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe'' (Австрия).

 • Клаус Мюледер

  Завършил е Университета за икономика и бизнес администрация във Виена. По-голямата част от професионалния му път преминава във финансовата сфера. Присъединява се към WIENER STÄDTISHE Versicherung AG Vienna Insurance Group (VIG) през 1995 г.

 • Герхард Грунд

  Независим член на Надзорния съвет на ПОК "Доверие",
  Има докторска степен по право във Виенския университет и MBA от Калифорнийския държавен университет Хейуърд. Професионалната му кариера е свързана с инвестиционното банкиране и управлението на активи. От няколко години той заема различни длъжности в управителните съвети и надзорните съвети в Австрия и Централна и Източна Европа, включително Русия.

 • Мирослав Стоянов

  Независим член на Надзорния съвет,
  Главен мениджър на програмата "Подкрепа за малкия бизнес" на Европейската банка за възстановяване и развитие. Има бакалавърска степен по корпоративни финанси от УНСС и EMBA от Ashridge Business School, Лондон.
  В програмата на ЕБВР, отговаря за управлението на връзките с всички заинтересовани страни (държавата, местните и международни асоциации, палати и клъстери, медии, местни МСП и консултанти и др.), организира и наблюдава всички консултантски проекти , както и носи отговорност за популяризирането на програмата и за това, че тя ще даде реална стойност, чрез всеки проект.

 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

  чрез Пенка Баранова - Юристконсулт

Управителен съвет
 • Даниела Петкова - Председател
  Даниела Петкова - Председател

  Даниела Петкова е Главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие" от 2000 до 2012 г. Когато заема тази позиция, Компанията има около 90 000 клиенти и управлява около 11 милиона лева активи. Под нейно ръководство, в качеството й на Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет, броят на осигурените лица и активи под управление нарастват стремително, като към второто тримесечие на 2022 г., в пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Доверие", се осигуряват близо 1 200 000 български граждани, а активите под управление са над 4,5 милиарда лева. (по данни на КФН, https://fsc.bg).

  За постигнатото, Даниела Петкова е отличена от Американския биографичен институт за постиженията си в областта на маркетинга и мениджмънта за 2005 г. и е включена в списъка Great Women of the 21st Century. Носител е на традиционната наградата за Бизнес дама на 2005 г., от в. „Ние жените". Даниела Петкова е първият мениджър от небанкова финансова институция, отличен с приз „Буров" за финансово управление. Поставена е на 18-о място в престижната класация 100-те най-влиятелни жени в България за 2011 г. и на 5-то място в същата класация за 2012 г. Носител е на приза "Мистър & Мисис Икономика" за принос в сферата на небанковия финансов сектор за 2012 г. През 2013 г. Фондация "Велеслав Гаврийски" й връчва и награда за цялостен принос за развитието на осигуряването в България. През 2018 г. получава почетния знак на община Попово.

 • Мирослав Маринов - Изпълнителен директор
  Мирослав Маринов - Изпълнителен директор

  Започва работа като финансов аналитик в дирекция "Финанси и счетоводство" на ПОК "Доверие" през 1999 г. Избран е за служител на Компанията сред над 200 кандидати, явили се на интервю за длъжността по време на "Дни на кариерата - 1999 г.", организирани от AISECK-България. В началото на 2000 г. е назначен за Вътрешен одитор, от месец април 2001 г. е директор на дирекция "Финанси, счетоводство и инвестиции", а от септември 2008 г. е Заместник главен изпълнителен директор и Главен финансов директор. През 2012 г. е избран за Член на УС, а впоследствие и за Изпълнителен директор на Компанията. Завършва висшето си образование в УНСС със степен Магистър, специализация "Корпоративни финанси". Преди да започне работа в ПОК "Доверие" има натрупан опит като брокер недвижими имоти и Capital markets assistant manager.
  През 2020 г. е отличен с наградата "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" на Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски".

 • Присъединява се към екипа на ПОК „Доверие" през ноември 2009 г. като Директор „Информационни технологии", какъвто е бил и през периода 2004-2006 г. Преди това е работил на същата позиция в международни компании. През 2020 г. е избран за Член на УС и за Изпълнителен директор на Компанията. 

 • Ангелина Петрова - Главен методолог ДПО
  Ангелина Петрова - Главен методолог ДПО

  Започва работа в ПОК "Доверие" през 1994 г. като Директор на дирекция "Информационни системи и пенсионен продукт", която ръководи до началото на месец март 2002 г., когато е назначена за заместник на Главния изпълнителен директор. След направени структурни промени, през 2012 г. оглавява Специализираната служба "Вътрешен контрол" на пряко подчинение на Управителния съвет. От 2013 г. до 2021 г. заема позицията Изпълнителен директор, а понастоящем е Главен методолог по ДПО. Била е и Отговорен актюер на Компанията. Завършила е висше образование в математическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - специалност "Математика", квалификация - математик-математическа статистика. През 2016 г. е отличена с наградата "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" на Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски".

 • Лъчезар Райчев
  Лъчезар Райчев

  Завършил е право през 1980 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, работил е като адвокат в София и юрист в Министерство на външноикономическите връзки. Адвокат с опит в търговското и дружественото право, чуждестранните инвестиции, трудовото и митническото право, несъстоятелността и арбитражните спорове. Учредител и съдружник на „Лега ИнтерКонсулт (ЛИК) – Пенков, Марков & партньoри”.

 • Васил Яначков
  Васил Яначков

  Завършил е ВХТИ в София със специалност Инженер по добив и обработка на черни метали и Индустриален мениджмънт в УНСС в София. Започва работа в „Кремиковци" през 1969 и работи там до 1990 г. В момента е Председател на Независимия синдикат на металурзите в България, по-късно преименуван в Независима федерация „Металици". Вицепрезидент е на Европейската федерация на металоработниците.

 • Димана Ранкова
  Димана Ранкова

  Завършила Юридически факултет в СУ "Св. Климент Охридски". Работила е в Комисията по ценни книжа и фондови борси от създаването й през 1996 г., впоследствие преименувана в Държавна комисия по ценни книжа - като експерт и директор в отдел "Правен" и "Нормативна уредба", а от 2001 г. и като член на ръководството й. От 2003 г. до 2009 г., както и от 2010 г. до 2012 г., е била Заместник - председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". В периода 2009 - 2010 г. е била член на Управителния съвет на „Българска банка за развитие" АД и Председател на Съвета на директорите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис - БГ" ЕАД. От 2012 г. е била две години Съветник по финансова политика на Президента на Република България и Председател на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания. От април 2014 г. постъпва в ПОК „Доверие" АД като Съветник на Управителния съвет.

Мениджърски екип и ключови позиции

Отговорен актюер на Компанията

Ангел Виденов

 • Край
 • Корпоративно управление