Корпоративно управление

Надзорен съвет
 • Петер Хьофингер Председател

  Учи право в Университета Лувен-ла Нов (Белгия) и Виенския университет, от който има магистърска степен. Той е член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп от януари 2009 г.

  От 2003 г. до 2008 г. е член на Управителния съвет на Donauversicherung, отговарящ за продажбите и маркетинга. Преди това е международно ангажиран извън групата, като изпълнителен директор или член на управителния съвет на компании в Унгария, Чехия и Полша.

  През 2018 г. е удостоен със степен доктор honoris causa (Dr.h.c) от Икономическа академия Д. А. Ценов, България за приноса му в развитието на застрахователната индустрия в България. Женен е и има четири деца.

  Във Виена Иншурънс Груп той отговаря за груповия корпоративен бизнес, презастраховане и Виена Интернешънъл Андеррайтери (VIU) в страните Албания и Косово, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия, Унгария, Беларус, балтийските държави.

 • Гералд Вебер

  Завършил е бизнес икономика в „Карл Франценс Университет" в Грац. Към момента е Управител на ‘‘VIG Real Estate'' ООД (Австрия) и ‘'VIG-CZ Real Estate'' ООД (Австрия) и Прокурист на ‘'Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe'' (Австрия).

 • Клаус Мюледер

  Завършил е Университета за икономика и бизнес администрация във Виена. По-голямата част от професионалния му път преминава във финансовата сфера. Присъединява се към WIENER STÄDTISHE Versicherung AG Vienna Insurance Group (VIG) през 1995 г.

 • Джорджина Бейкър

  Независим член на Надзорния съвет.
  Родена и завършила образованието си в Обединеното кралство. Има бакалавърска степен по Машинно инженерство от Университета Кингстън и магистърска степен по Бизнес администрация от London Business School.
  Работи в Международната финансова корпорация (IFC), част от групата на Световната банка, между 1991 и 2021, заемайки различни позиции, между които служител / старши служител по инвестициите; мениджър финансови институции; директор глобални търговски финанси; регионален вицепрезидент за Латинска Америка, Карибския басейн, Европа и Централна Азия; член на Изпълнителния комитет.

 • Мирослав Стоянов

  Независим член на Надзорния съвет.
  Главен мениджър на програмата "Подкрепа за малкия бизнес" на Европейската банка за възстановяване и развитие. Има бакалавърска степен по корпоративни финанси от УНСС и EMBA от Ashridge Business School, Лондон.
  В програмата на ЕБВР, отговаря за управлението на връзките с всички заинтересовани страни (държавата, местните и международни асоциации, палати и клъстери, медии, местни МСП и консултанти и др.), организира и наблюдава всички консултантски проекти , както и носи отговорност за популяризирането на програмата и за това, че тя ще даде реална стойност, чрез всеки проект.

 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

  чрез Пенка Баранова - Юрисконсулт

Управителен съвет
 • Светла Несторова - Председател на Управителния съвет
  Светла Несторова - Председател на Управителния съвет

  Светла Несторова поема ръководството на ПОК „Доверие“ през март 2024 г.
  Преди това, от 2004 до 2024 г. е част от екипа на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, първо, като Директор „Маркетинг и продажби“, а от 2006 до март 2024 г. - като Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет.
  Едновременно с това, в периода 2013 – 2017 г., е член на Одитния комитет на ПОК „Доверие“, а от 2017 до 2019 г. - член на Надзорния съвет на Компанията. От 2013 г. до момента е част от Консултативния съвет на ДПФ „Доверие“.
  Два мандата е Председател на УС, четири години - заместник-председател и десет последователни години - член на УС на Асоциацията на българските застрахователи. Заедно с това, в течение на шест години, е и Председател на Комисията по животозастраховане към тази Асоциация.
  В продължение на четири години е член на Изпълнителния комитет на международната организация Insurance Europe, а за една година – на Стратегическия им комитет.
  Заместник–председател е на УС на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”. Носител на наградата „Мениджър на годината“ за 2019 г., както и на специалния приз на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за цялостен принос в развитието на българското застраховане.
  През годините е работила активно за повишаването на информираността на обществото за важността на застрахователната защита и финансовата грамотност. Тя подкрепя също и различни активности с фокус върху устойчивото развитие на българската застрахователна индустрия в рамката на единния пазар на ЕС.

 • Мирослав Маринов - Изпълнителен директор
  Мирослав Маринов - Изпълнителен директор

  Започва работа като финансов аналитик в дирекция "Финанси и счетоводство" на ПОК "Доверие" през 1999 г. Избран е за служител на Компанията сред над 200 кандидати, явили се на интервю за длъжността по време на "Дни на кариерата - 1999 г.", организирани от AISECK-България. В началото на 2000 г. е назначен за Вътрешен одитор, от месец април 2001 г. е директор на дирекция "Финанси, счетоводство и инвестиции", а от септември 2008 г. е Заместник главен изпълнителен директор и Главен финансов директор. През 2012 г. е избран за Член на УС, а впоследствие и за Изпълнителен директор на Компанията. Завършва висшето си образование в УНСС със степен Магистър, специализация "Корпоративни финанси". Преди да започне работа в ПОК "Доверие" има натрупан опит като брокер недвижими имоти и Capital markets assistant manager.
  През 2020 г. е отличен с наградата "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" на Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски".

 • Присъединява се към екипа на ПОК „Доверие" през ноември 2009 г. като Директор „Информационни технологии", какъвто е бил и през периода 2004-2006 г. Преди това е работил на същата позиция в международни компании. През 2020 г. е избран за Член на УС и за Изпълнителен директор на Компанията. 

 • Николай Марев – Изпълнителен директор
  Николай Марев – Изпълнителен директор

  Николай Марев е роден през 1967 г. в Бургас  и завършва средното си образование в английската езикова гимназия в Бургас. Придобива бакалавърска степен по Счетоводство и Международна Икономика в Нюйоркския държавен университет. Получава магистърска степен по Международни икономически отношения от Икономическия университет в Будапеща през 1995 г. Притежава счетоводна квалификация АCCA. Говори свободно английски, унгарски и руски.
  Започва кариерата си като одитор в Coopers & Lybrand в Будапеща, през август 1994 г. Продължава като корпоративен одитор във Philip Morris в Лозана, Швейцария, до края на 1997 г. Работил е във фонд за рискови капитали за Централна и Източна Европа Oresaventures в Брюксел до края на 1999 г. 
  Като финансов директор на Cefin Holding S.А.q от началото на 2000 до септември 2003 г., създава дилърски мрежи за продажби на камиони „Ивеко” в Унгария, Румъния и България с марката Cefin и паралелно с това каптивни лизингови компании с марката Afin.
  От октомври 2003 до края на 2004 г., е прокурист и финансов директор на Банка ДСК, член на групата ОТП. От началото на 2005 до май 2009 г., е изпълнителен директор в банка Merkantil в Будапеща, член на групата ОТП, където отговаря за развитието на международната мрежа на банката. Създава и ръководи лизингови компании в България, Хърватия, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна.
  От юни 2009 до юли 2023 г., е главен изпълнителен директор на ПОК „ДСК-Родина”. За този период, „ДСК-Родина” увеличава пазарните си дялове, по осигурени лица и активи под управление, от 8% на 20%. Броят на осигурените лица достига 970 хил., а активите под управление - 4.2 млрд. лв., нареждайки я на 3-то място в пенсионната индустрия.
  Семеен. Баща на три момчета.

 • Лъчезар Райчев
  Лъчезар Райчев

  Завършил е право през 1980 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, работил е като адвокат в София и юрист в Министерство на външноикономическите връзки. Адвокат с опит в търговското и дружественото право, чуждестранните инвестиции, трудовото и митническото право, несъстоятелността и арбитражните спорове. Учредител и съдружник на „Лега ИнтерКонсулт (ЛИК) – Пенков, Марков & партньoри”.

 • Васил Яначков
  Васил Яначков

  Завършил е ВХТИ в София със специалност Инженер по добив и обработка на черни метали и Индустриален мениджмънт в УНСС в София. Започва работа в „Кремиковци" през 1969 и работи там до 1990 г. В момента е Председател на Независимия синдикат на металурзите в България, по-късно преименуван в Независима федерация „Металици". Вицепрезидент е на Европейската федерация на металоработниците.

 • Димана Ранкова
  Димана Ранкова

  Завършила Юридически факултет в СУ "Св. Климент Охридски". Работила е в Комисията по ценни книжа и фондови борси от създаването й през 1996 г., впоследствие преименувана в Държавна комисия по ценни книжа - като експерт и директор в отдел "Правен" и "Нормативна уредба", а от 2001 г. и като член на ръководството й. От 2003 г. до 2009 г., както и от 2010 г. до 2012 г., е била Заместник - председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". В периода 2009 - 2010 г. е била член на Управителния съвет на „Българска банка за развитие" АД и Председател на Съвета на директорите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис - БГ" ЕАД. От 2012 г. е била две години Съветник по финансова политика на Президента на Република България и Председател на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания. От април 2014 г. постъпва в ПОК „Доверие" АД като Съветник на Управителния съвет.

Мениджърски екип и ключови позиции

Отговорен актюер на Компанията

Ангел Виденов

 • Край
 • Корпоративно управление