Корпоративно управление

Боряна Симеонова

Директор "Клонова мрежа"


Боряна Симеонова започва работа в ПОК "Доверие" през 2004 г., след като печели конкурс за позицията - „Регионален директор за Североизточна България“. През 2009 г. е назначена на позицията „Регионален директор за Северна България“. На тази си позиция е до стартирането на Проект „Интензивен растеж“ през 2017 г., за ръководител на който е избрана. През 2019 г. е назначена на позицията „Директор Клонова мрежа“.

 

Завършила е Икономически университет – Варна с магистърска степен по специалността „Социално -икономическа информация" и специализира  магистратура по „Корпоративен приложен маркетинг“. Владее английски език.

 

Преди работата си в ПОК „Доверие“ придобива солиден практически опит в областта на маркетинга, продажбите и управлението на търговски екипи в международни компании.