Корпоративно управление

Ангелина Петрова

Главен методолог ДПО


Започва работа в ПОК "Доверие" през 1994 г. като Директор на дирекция "Информационни системи и пенсионен продукт", която ръководи до началото на месец март 2002 г., когато е назначена за заместник на Главния изпълнителен директор. 

 

След направени структурни промени, през 2012 г. оглавява Специализираната служба "Вътрешен контрол" на пряко подчинение на Управителния съвет. От 2013 г. до 2021 г. заема позицията Изпълнителен директор, а понастоящем е Главен методолог по ДПО. Била е и Отговорен актюер на Компанията.

 

Завършила е висше образование в математическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - специалност "Математика", квалификация - математик-математическа статистика.

 

През 2016 г. е отличена с наградата "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" на Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски".