Корпоративно управление

Милена Владимирова-Казакова

Длъжностно лице по защита на данните


e-mail: DPO@poc-doverie.bg; тел: 02/46 46 173 

 

 

Постъпва като юристконсулт в ПОК „Доверие“ през  2010 г. Поканена е да работи в Компанията, след като преди това от 2004 г. работи като главен експерт в  Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор.

 

Работата си в сферата на пенсионното осигуряване започва през 2001 г., като адвокат на пенсионноосигурително дружество. През 2000 г. завършва магистратура по „Право“ в юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а в последствие придобива и магистърска степен по „Стопанско управление“ в Стопански факултет на същия университет.

 

От април 2018 г. изпълнява функциите на Длъжностно лице по защита на данните  на ПОК „Доверие“ . Има сертификат от EU GDPR Institute за Длъжностно лице по защита на данните и от European Risk Policy Institute за Вътрешен одитор на Системи за управление на личните данни , съгласно изискваният на ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC DIS 27552 и ISO/IEC 19011:2018. Взела е участие в множество семинари и обучения, вкл. в Националната банка на Испания и Министрество на труда и социалната политика на Полша.

 

Владее английски език, ниво В 2, съгласно Общата европейска езикова рамка и ползва руски език.

 

  • Край
  • Милена Владимирова-Казакова