Корпоративно управление

Никола Алексиев

Директор "Човешки ресурси"


E-mail: n_aleksiev@poc-doverie.bg

 

Никола Алексиев започва работа в ПОК „Доверие" през 2009 г., като Ръководител отдел „Подбор и оценка на персонала" в рамките на Дирекция „Човешки ресурси". През 2015 г. е избран за Директор „Човешки ресурси".

Преди постъпването в Компанията, основният му опит е в сферата на подбора на персонал.

Завършва висшето си образование в САЩ, с основна специалност Психология и втора специалност Испански език. Владее английски език, ниво С 1, съгласно Общата европейска езикова рамка, испански и ползва френски език.