Корпоративно управление

Янко Иванов

Директор "Правна дирекция"


e-mail: y_ivanov@poc-doverie.bg 

Започва работа в ПОК "Доверие" АД през 2002 г., като ръководител програма в Дирекция "Маркетинг". От 2004 г. ръководи създадения юридически отдел на Компанията.

Преди постъпването си на работа в ПОК "Доверие" АД е работил в Главна инспекция по труда и в Дирекция "Трудово право и социално осигуряване" на Министерство на труда и социалната политика. Като експерт в Министерство на труда и социалната политика, а по-късно и консултант на проект "Пенсионна реформа" на Американската агенция за международно развитие, участва в работната група по изготвяне на новото социално-осигурително законодателството.

Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Владее английски език, ниво В 1, съгласно Общата европейска езикова рамка.