Корпоративно управление

Мария Паунова - Черникова

Директор "Обслужване на клиенти"


e-mail: m_paunova@poc-doverie.bg 

 

Започва работа в ПОК „Доверие" през 1998 година. Работи като деловодител, координатор на вътрешните комуникации, а от 2003 ръководи отдел „Обслужване на клиенти", прераснал впоследствие в дирекция.

  

Завършва висше образование в ТУ София като инженер по автоматика. Има следдипломни квалификации по счетоводството и контрол, завършва семестриално и второ висше образование със специалност „Финансов мениджмънт“.

  

Владее английски език, ниво В 2, съгласно Общата европейска езикова рамка и руски език.

  • Край
  • Мария Паунова - Черникова