Корпоративно управление

Татяна Колева

Главен счетоводител


Татяна Колева е част от екипа на ПОК "Доверие" от края на 2023 г. Има магистърска степен по "Счетоводство и одитинг в нефинансовите предприятия" от Стопанска Академия „Д.А. Ценов", град Свищов. 

 

Работила е като главен счетоводител в управляващо дружество и директор за връзки с инвеститорите на национален договорен фонд.

 

Кариерата й във финансовата сфера започва през 2005 г. като счетоводител в инвестиционен посредник и АДСИЦ. Участвала е в учредяване, придобивания, сливания и преобразуване на договорни фондове.