Корпоративно управление

Владимира Димкова

Директор "Вътрешни комуникации"


e-mail: v_dimkova@poc-doverie.bg

 

Владимира Димкова започва работа в ПОК „Доверие" през 2007 г., отговаря за развитието и дейността в направление "Вътрешни комуникации" в рамките на Дирекция „Корпоративни комуникации" на Компанията.

 

Преди постъпването в Компанията има натрупан опит като репортер в Българска телеграфна агенция и мениджър „Вътрешни комуникации, връзки с обществеността и протокол" на Официалната търговско-промишлена палата в Сория, Испания. 

 

Има висше икономическо образование. Владее английски език, ниво С 1, съгласно Общата европейска езикова рамка, испански и руски език и ползва италиански.

  • Край
  • Владимира Димкова