Корпоративно управление

Янаки Янакиев

Ръководител Специализирана служба "Вътрешен контрол"


Янаки Янакиев се присъедини към екипа на ПОК „Доверие“ АД през октомври 2023 г.  Завършва висшето си образование с магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство, със специализация в контрола. 

 

Стартира своята професионална кариера в БНБ, Банков надзор, като основната му работа е била свързана с насрещни инспекции за оценка на поетите рискове от търговските банките, работещи на територията на страната. През този 18 годишен период, работи с международни консултанти, като преминава през различни нива и длъжности, както и палитра от различни обучения и обмяна на опит в страната и чужбина.

 

След което продължава своята кариера, като ръководител на звена по вътрешен одит и контрол в ББР АД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Допълнително е бил независим член на Надзорния съвет на ПОК „ДСК Родина“ АД и понастоящем е зам.-председател на Одитния комитет на Министерство на финансите (МФ).

 

От 2010 г. е член е на Института на вътрешните одитори в България и председател на Контролния съвет на сдружението. Има повече от 25 години опит в контрола и одита в различни сфери, както и действащи сертификати за вътрешен одитор, издадени от МФ в страната и Глобалния институт на вътрешните одитори (DIIA). Участвал е в различни форми на обучение за поддържане и повишаване на своята квалификация.