Годишен отчет - 2007 година

Информацията се предоставя на основание чл. 180, чл. 2 т. 1 и т. 2 от КСО и съгласно раздел III на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионнте фондове и на пенсионно-осигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСО и е обнародвана в Държавен вестник, брой 40/18.04.2008 г.

ПОК "Доверие" към 31.12.2007 г.


Универсален пенсионен фонд "Доверие" към 31.12.2007 г.


Професионален пенсионен фонд "Доверие" към 31.12.2007 г.


Доброволен пенсионен фонд "Доверие" към 31.12.2007 г.

  • Край
  • Годишен отчет - 2007 година