Годишен отчет - 2020 година

Годишен финансов отчет (ГФО) за 2020 г.

Финансов отчет, доклад за дейността на ПОК „Доверие" и Одиторски доклад на КПМГ Одит ООД и ПрайсуотърхаусКупърс Одит ЕООД към 31.12.2020 г.

   

Предложение за разпределение на печалбата на ПОК "Доверие" за 2020 г.  

 

Решение за разпределение на печалбата на ПОК "Доверие" за 2020 г.

 

Универсален пенсионен фонд "Доверие" към 31.12.2020 г.

 

Финансов отчет, доклад за дейността на УПФ „Доверие" и Одиторски доклад на КПМГ Одит ООД и ПрайсуотърхаусКупърс ЕООД към 31.12.2020 г. 

 

 

Професионален пенсионен фонд "Доверие" към 31.12.2020 г.

 

 

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" към 31.12.2020 г.

     • Край
  • Годишен отчет - 2020 година