11 000 лв. в частен фонд ще носят пожизнена втора пенсия

И преди промяната, и сега за хората, които не им предстои до 1, 2, 3 години да се пенсионират, прехвърлянето в НОИ е неизгодно. Това е така, защото, съгласно закона държавната пенсия се намалява независимо каква е сумата в УПФ. И при 5 лв., и при 20 000 лв., прехвърлени в НОИ, държавната пенсия не се намалява.

 

Прехвърлянето на суми от млади хора не води и до увеличение на тяхната държавна пенсия в бъдеще,

защото тези пари не спомагат нито за увеличаване на техния стаж, нито на техния принос към ДОО. За прехвърлянето на пари от УПФ в НОИ от хора, които не са пред пенсия, няма нито една рационална причина. Разбира се, причините могат да бъдат емоционални и всеки е свободен да решава да се прехвърля въпреки липсата на фактически индивидуален интерес.

 

За хората, които ще се пенсионират до 1-3 г., единствен вариант да преценят дали им е изгодно да се прехвърлят в НОИ, е да се информират предварително както за размера на пенсията от НОИ с редукция и без редукция, така и за тази от УПФ, след което решението е лесно -или сумата от двете пенсии е повече, или е по-малко от тази, която ще получа от НОИ.

  

С пълното съдържание на интервюто на Даниела Петкова, председател на УС на ПОК "Доверие", дадено за вестник 24 часа, можете да се запознаете тук