"Пенсионните дружества категорично няма да изплащат средна пенсия от 30 лева"

„Средна пенсия се изчислява само между хора, които ще получават пенсия, а не между хора, които ще получават и хора, които няма да получават пенсия“, подчерта Даниела Петкова и обясни, че е погрешно да се усреднява между хора, които няма да получават пенсия, или ще имат пенсия от един лев и хора, които ще получават пенсия, защото са тук в България и работят и ще получават повече от 30 лева. „Да се казва, че това е средна пенсия от 30 лева, е повече от грешка“, подчерта Петкова.

Интервюто можете да изслушате тук .