"По-високи такси за КФН са приемливи само, ако регулаторът е независим"

По думите ѝ браншът е приел, че е необходимо да се предприемат действия за независимост на регулатора, а финансовата независимост, е част от този процес. Тъкмо това е причината от бранша да приемат увеличаването на надзорните такси за пенсионно-осигурителните дружества.

Интервюто можете да чуете тук .