ПОК „Доверие“ управлява над 5 милиарда лева нетни активи

ПОК „Доверие“ управлява над 5 млрд. лв. нетни активи, сочат данните към първото тримесечие на 2023 г., публикувани от Комисията за финансов надзор.*

 

Към 31.03.2023 г., общо в трите, управлявани от Компанията, фонда за допълнително пенсионно осигуряване - Универсален, Професионален и Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ стойността на активите възлиза на  5 003 033 хил. лв.  

 

ПОК „Доверие“ е първото дружество на пазара, което преминава тази психологическа граница по отношение на управляваните нетни активи, като само за първите три месеца от началото на 2023 година, техният ръст е близо 250 млн. лв.

 

Данните за отделните фондове сочат, че в индивидуалните партиди на осигурените в УПФ „Доверие“ има спестени 4 505 145 хил. лв., в ППФ „Доверие“ - 332 624 хил. лв., в ДПФ „Доверие“ - 165 264 хил. лв.

 

Общият брой на осигурените в трите фонда за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от Компанията, към края на първото тримесечие на 2023 г., достига 1 250 770, като в най-масовия универсалния фонд, където за втора пенсия се осигуряват родените след 31.12.1959 г., клиентите на УПФ „Доверие“ вече са 1 031 506.

 

От септември месец 2021 г., ПОК „Доверие“ управлява още два фонда, от които се изплащат пожизнени пенсии и разсрочени плащания на лицата, придобили право на пенсия от универсален пенсионен фонд.

 

Към края на първото тримесечие на 2023 г., активите на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“ възлизат на 6 390 хил. лв., а тези на Фонда за разсрочени плащания "Доверие" са 24 758 хил. лв. Така общата стойност на управляваните от Компанията нетни активи възлиза на 5 027 791 хил. лв.

  

* По данни на КФН към 31.03.2023 г. (fsc.bg)