"За професионалните пенсионни фондове"

Вероятно част от вас не знаят, но хората, които работят при вредни условия на труд, или тези, чиито труд се определя като първа или втора категория, се осигуряват и в професионални пенсионни фондове. Тези работници имат по-специфични права и едното е, че се пенсионират по-рано. А за да бъде получена пенсия от професионален пенсионен фонд, е необходимо да бъдат изпълнени редица условия.

Можете да чуете интервюто тук .