ПОК „Доверие“ е част от европейската информационна платформа за обмен на данни за социална сигурност

ПОК „Доверие“ вече е част от европейската информационна платформа „Електронен обмен на данни за социална сигурност“ (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information). От днес (06.01.20202), Компанията, заедно с останалите пенсионноосигурителни дружества и социалните институции, сред които НОИ, НЗОК, НАП, АСП и др., се включиха в системата, която позволява бърз и сигурен обмен на данни и споделяне на социалноосигурителна информация, по правилата на ЕС за координация на социалната сигурност.

 

ПОК „Доверие“ участва в този обмен при следните осигурителни случаи:

Искане за пенсия за старост;
Искане за пенсия за наследници;
Искане за пенсия за инвалидност;
Искане за период за отглеждане на дете;
Искане за пенсионни суми за определяне на добавките и др.

 

EESSI има за цел да осъществява цялата комуникация между националните институции, по трансгранични случаи в областта на социалната сигурност, чрез структурирани електронни документи и процедури, за които е постигната договореност. Тези документи ще бъдат изпращани, чрез EESSI, на правилното местоназначение, в друга държава-членка.

 

Чрез EESSI,  гражданите на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Норвегия ще получат по-бърз и по-ефикасен обмен на съобщения между институциите за социална сигурност, по-точен обмен на данни между национални органи и по-сигурна обработка на личните данни.

 

В България, проектът за разработване на системата започва през 2017 г., като ПОК „Доверие“ и останалите членове на БАДДПО изграждат необходимите информационни ресурси и компетентности за свързване за собствена сметка.