Справедливо решение за служебно намаляване на редукцията на пенсииите от ДОО, за пенсионери, които са запазили средствата си в универсален пенсионен фонд

Отпуснатите вече пенсии на хора, които са запазили парите си в универсалните пенсионни фондове (УПФ), ще бъдат преизчислени служебно, считано от първи септември 2021 г. Това гласят промени в Кодекса за социално осигуряване, които бяха приети от парламента и вече са обнародвани в Държавен вестник.

 

Както вече информирахме своите клиенти, над 15 000 хиляди души ще имат право на преизчисление на пенсиите, защото от първи септември влезе в сила нова методика за определяне на държавните пенсии за лицата, осигурени и в УПФ.  След направените промени, прилаганата досега редукция на получаваната от тях пенсия от НОИ от близо 20% ще бъде намалена на около 10%.

 

Първоначално хората, които са запазили парите си в УПФ, трябваше да подават заявление в НОИ, за да бъдат преизчислени пенсиите им според новите правила. С последните промени в КСО това ще стане служебно. Това решение е справедливо и по този начин всички ще започнат да получават увеличената си пенсия, без да им се налага да се редят на опашки и да посещават физически поделенията на НОИ, за да подадат заявление за преизчисление.

 

Приетите от депутатите текстове предвиждат, че увеличението ще влезе в сила, считано от първи септември.