История

 1. През 2021 г. ПОК „Доверие“  посрещна първите си пенсионери от универсален пенсионен фонд, ключово събитие, както в историята на Компанията, така и за пазара на допълнително пенсионно осигуряване в България.

    

  В рамките на годината, Компанията направи всички необходими промени във вътрешнонормативната уредба и огранизация на процесите, свързани със стартирането на фазата на изплащане на пенсии от УПФ.

    

  През септември месец, бяха подписани и първите договори с лица, навършили необходимата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО, която им позволява да получат своите средства от универсален фонд.

   

  На 02.09.2021 г., УС на ПОК „Доверие“ взе решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания „Доверие“, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение № 667 – ФРП от
  09.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор.

   

  На 20.09.2021 г., УС на ПОК „Доверие“ взе решение за създаване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение № 712 – ФИПП от 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор.

    

  На външния сайт www.poc-doverie.bg, бяха разработени и пуснати в експлоатация калкулатори за изчисляване на възрастта за придобиване на право на пенсия от универсален фонд и за изчисляване на прогнозен размер на първата пожизнена пенсия, без допълнителни условия, от ФИПП „Доверие“. За популяризиране на тази услуга, през месец декември, беше реализирана информационна кампания в над 40 национални и регионални он-лайн медии.

   

  Продължи разширяването на мрежата от партньори на Компанията, като сред тях се наредиха и „Пощенска банка“, Токуда Банк“, „ТБИ банк“, Български пощи и др. В техните офиси, всеки който се интересува, може да получи информация за продуктите, които ПОК „Доверие“ предлага на пазара и да прехвърли своите средства от друг пенсионен фонд, в съответния, управляван от Компанията.

   

  За поредна година Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинг А – (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие" АД и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

   

  На 27.05.2021 г., Фондация „Проф. Д-р Велеслав Гаврийски", Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) присъдиха на ПОК „Доверие“ наградата за пенсионноосигурително дружество  за 2020 г. в категория „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“. Това беше десетата награда за Компанията, като тя е единственият ѝ носител от учредяването ѝ през 2010 г.

   

  Независимо от затрудненията, породени от COVID пандемията, ПОК „Доверие“  за седма поредна година участва, макар и символично заради мерките за ограничаване на COVID-19, в европейския „Ден без асансьори" (No Elevators Day), който се състоя на 28 април. В сферата на корпоративната социална отговорност, Компанията за пореден път подкрепи проекта „40 до 40“ на Дарик радио.

   

  По данни на КФН към 31.12.2021 г., ПОК „Доверие“ изплаща  31.11% от пожизнените пенсии от фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и 46% от разсрочените плащания от фондовете за разсрочени плащания, както и 75% от пенсиите от доброволните пенсионни фондове.

   

  Осигурените лица и нетните активи под управление в УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ са, съответно,1 208 625 души и 4 825 625 хил. лв.

 2. През 2020 г., най-голямото предизвикателство, пред което се изправиха, както ПОК „Доверие“, така и целият свят, бе пандемичната криза, породена от COVID-19. Въпреки изключително сложната и динамична обстановка, Компанията съумя, бързо и ефективно, да пренастрои начина си на работа, да вземе всички необходими мерки за безопасност на своите служители и клиенти и да осигури непрекъсваемост на цялостния бизнес процес.

    

  Продължи развитието на дигиталната платформа www.poc-doverie.bg, като, в онлайн среда, бе пусната виртуална карта, показваща къде са инвестирани спестяванията за втора и трета пенсия на клиентите на Компанията. Данните за портфейлите на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ са показани в следните разрези: Географско разположение; Видове активи; Емитенти; Индустрии; Валутна експозиция.

   

  Продължи успешно процесът по дигитализация на продажбите, като, през 2020 г., Компанията отбеляза положителен резултат, както по отношение на броя на новопривлечени клиенти, така и по отношение на размера на прехвърлените суми от други пенсионни фондове, към съответните на ПОК „Доверие“.

   

  За пета поредна година, във фоайето на Бизнес-център „Доверие“, се проведе благотворителен мартенски базар. Мартениците са изработени от родители и приятели на деца с увреждания, като средствата, събрани от продажбата им, са предназначени за заплащане на рехабилитационни процедури, текущи лечения и терапии на малките пациенти.

   

  ПОК „Доверие“ взе символично участие в шестото издание на инициативата „Ден без асансьори“. Поради ограниченията, свързани с борбата срещу COVID-19, организаторите на събитието все пак отправиха своето предизвикателство да се ползват стълбите, когато е възможно и хората да се замислят повече за физическата активност.

   

  ПОК "Доверие" беше домакин на "виртуален урок“ по осигуряване, предназначен за ученици. Под формата на три уебинара се проведе седемнадесетото издание на образователната програма „Небанков финансов сектор в България“, която се организира от Комисията за финансов надзор, Министерството на образованието и науката и Фондация „Атанас Буров". Инициативата е предназначена за ученици от професионални гимназии по икономика в страната и поради епидемичната обстановка се проведе онлайн, между 2-ри и 16-ти октомври.

   

  За поредна година Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинг А – (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие" АД и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

   

  Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Пенсионно-осигурителна компания ”Доверие” АД, получи приза „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” на наградите на Фондация „Проф. Д-р Велеслав Гаврийски".

   

  Към края на 2020 г. осигуряващите се лица в ПОК „Доверие“ в трите фонда са общо

  1,197,814 души, а управляваните нетни активи 4 244 383 данни на Комисията по финансов надзор (КФН), - http://www.fsc.bg/

 3. За девета поредна година, ПОК „Доверие" бе обявена за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория „Допълнително задължително пенсионно осигуряване", на годишните награди за постижения в сферата на застраховането и осигуряването. Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски", Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери.

   

  ПОК „Доверие“ стартира изцяло обновения сайт на Компанията, който представлява виртуална платформа с богат набор от информация и он-лайн услуги за клиенти, осигурителни посредници и граждани. На сайта те могат да намерят обобщена информация за дяловете на всички универсални, професионални и доброволни пенсионни фондове; за движението на водещите борсови индекси, информация за реализираната доходност и поетия риск, по фондове и за различни периоди; да се запознаят с фирмите, участници в програмата за лоялност на ПОК „Доверие“ – „Комплимент от Доверие“ и отстъпките, които те предоставят на нашите клиенти. В порталът „Моето Доверие“, клиентите, при достъп с парола или квалифициран електронен подпис, могат да намерят персонална информация за състоянието на своята индивидуална партида, реализирания доход от инвестиции, индивидуален пенсионен калкулатор и др.

   

  Успешно стартира проектът за дигитализация на продажбите на ПОК „Доверие“, който позволява всички, които желаят, да станат клиенти на фонд, управляван от Компанията, да го направят, бързо, лесно, сигурно и безплатно, с издаването на временен електронен подпис от Evrotrust.

   

  ПОК „Доверие“ се включи за пети пореден път в европейската инициатива „Ден без асансьори“. В събитието, което се състоя на 24 април, взеха участие 90% от служителите в Бизнес-център „Доверие“.

   

  Компанията беше домакин на практически „урок“ по осигуряване за ученици. ПОК „Доверие“ се включи в XVI-то издание на образователната програма “Небанков финансов сектор в България”, за ученици от професионални гимназии по икономика в страната, организирана от Комисия за финансов надзор, Министерство на образованието и науката и Фондация "Атанас Буров".

   

  За четвърта поредна година, във фоайето на Бизнес-център „Доверие“, се проведе благотворителен мартенски базар. Традиционните продукти бяха изработени от родители и приятели на деца с увреждания. Всички събрани средства са за заплащане на рехабилитационни процедури, текущи лечения и терапии на малките пациенти.

   

  За поредна година Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинг А – (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие" АД и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

   

  Към края на 2019 г. осигуряващите се лица в ПОК „Доверие“ в трите фонда са общо

  1,199,364 души, а управляваните нетни активи възлизат на 3 833 523 хил. лв. (По данни на Комисията по финансов надзор (КФН) - http://www.fsc.bg/)

 4. Влезе в сила поредното намалeние на таксите в Универсален и Професионален фонд "Доверие".

  И през тази година клиентите на Компанията имаха възможност да се възползват от преференциални условия по най-търсените продукти и услуги на Societe Generale Експресбанк, в рамките на продължаващата партньорска програма на двете институции.

  Компанията отново подкрепи станалия традиционен благотворителен базар на мартеници, изработени от майки на деца с увреждания, средствата от който се използват за заплащане на рехабилитационни процедури за малките пациенти на медицински център „Деца с проблеми в развитието” в Студентски град, в София.

  През април ПОК "Доверие" се включи и в четвъртото издание на европейския "Ден без асансьори" (No Elevators Day), когато, в различни сгради в цяла Европа, включително в България, бяха затворени част от асансьорите и ескалаторите и хората бяха призовани да не ги ползват.

  Компанията прибави към колекцията си и осми пореден приз за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория „Допълнително задължително пенсионно осигуряване" на наградите на Фондация „Проф. Д-р Велеслав Гаврийски", Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

  На празника на град Попово, на 10 юни, г-жа Даниела Петкова, Председател на УС на ПОК „Доверие“, получи Почетния знак на Община Попово. Той й бе връчен лично от Кмета на Общината, д-р Людмил Веселинов, като с него се отбелязва дългогодишната съвместна работа и подкрепа, която г-жа Петкова и управляваната от нея Компания, оказват за национално значими събития, организирани от Община Попово.

  Успешно премина и задължителния надзорен одит за съответствие с изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013, удостоверяващ, че внедрената Система за управление на информационната сигурност (СУСИ) по този стандарт продължава да функционира без забележки.

  За поредна година Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинг А – (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие" АД и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

  На 9 ноември, служители на Компанията засадиха дръвчета и храсти в двора на Дома за деца, лишени от родителски грижи, „Любен Каравелов“, в гр. София. Акцията бе част от кампанията „100 000 e-mail адреса за 1000 нови дръвчета“, инициирана с цел да се намали броят на хартиените извлечения, които всяка година Дружеството изпраща до своите клиенти.

  В края на годината, броят на осигурените във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие", лица възлиза на 1 212 795, а активите под управление са 3 378 369 000 лв. (по данни на КФН - http://www.fsc.bg/).

 5. Влязоха в сила нови, по-ниски такси за осигуряване в Универсален и Професионален пенсионен фонд „Доверие“.

  За поредна година продължи партньорската програма на Компанията със Societe Generale Експресбанк. Така клиентите на ПОК „Доверие“ отново имаха възможност да ползват преференциални условия по най-търсените продукти и услуги на Банката, като потребителски и жилищни кредити в лева и евро, кредитни карти и интернет, и SMS банкиране.

  В края на февруари се проведе благотворителен базар на мартеници, изработени от майки на деца с проблеми в развитието.

  На 26 април Компанията, както и останалите фирми в Бизнес център Доверие, традиционно се включиха в третото издание на европейския „Ден без асансьори" (No Elevators Day).

  През май, ПОК „Доверие“ взе седмия си пореден приз за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория „Допълнително задължително пенсионно осигуряване" на наградите на Фондация „Проф. Д-р Велеслав Гаврийски", Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

  Успешно премина и поредния надзорен одит за съответствие с изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013. Сертифициращата организация удостовери, че внедрената Система за управление на информационната сигурност (СУСИ), по този стандарт, продължава да функционира, без забележки.

  Текущата оценка на Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинг А – (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие" АД и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

  Компанията завърши годината, подкрепяйки три стойностни проекта – един в сферата на културата и два – в образователния сектор: уникалната изложба „Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха", посветена на металите и ресурсите през бронзовата епоха, в източните части на Балканския полуостров; проекта на JA „Практични финанси“, насочен към разработване на нов образователен курс за учениците от прогимназиалния етап, който да ги запознае със стратегии за управление на парите, да им изясни ролята на заетостта и доходите, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска, инвестиране и др. и Петото издание на конкурса „Любим учител“.

  В края на годината, броят на осигурените във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие", лица възлиза на 1 210 101, а активите под управление са 3 227 072 000 лв. (по данни на КФН - http://www.fsc.bg/).