Портфейл 2020 г.

Актуална структура на инвестиционния портфейл към края на всяко тримесечие - поотделно за всеки управляван от дружеството пенсионен фонд по образец съгласно приложения № 13 – 14 от „Наредба 61 на КФН за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества“. 

 

2020 година

  

Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2016-2020 г.

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на IV тримесечие на 2020 г.

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН

  

 ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа по емитенти

обем и структура на инвестициите по активи, съглансо Приложение 12 на Наредба 61 на КФН

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на III тримесечие на 2020 г.

  

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН

  

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа по емитенти

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на II тримесечие на 2020 г.

 

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа
обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН
  


ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН
 

 
УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите 

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа 

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН

 

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на I тримесечие на 2020 г.

  
 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите


 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН
 

 
ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите 

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа 

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФн
 


УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа 

обем и структура на инвестициите по активи, съгласно Приложение 12 на Наредба 61 на КФН